Algemene voorwaarden


Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor alle lessen in Yoga studio LOFT en gelden zonder uitzondering voor iedere cursist.

Lessen
• De Strippenkaarten / Abonnementen zijn persoonsgebonden
• Annuleren van een les kan tot 6 uur van te voren.

Aansprakelijkheid
• Bij aandoeningen dien je altijd eerst met je arts te overleggen of je yoga mag beoefenen.
• Deelname aan de lessen bij Yoga studio LOFT is dan ook voor eigen risico.
• Bij zwangerschap, ziekte of andere klachten dien je de yogadocent vóór aanvang van de les te informeren.
• Yoga studio LOFT is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal en schade van persoonlijke eigendommen.

Betaling en Opzeggen
• De betaling van het maandelijkse abonnementsgeld geschiedt door automatische incasso op de eerste dag van de maand. Elke deelnemer kan online met de inschrijving indien van toepassing een akkoord geven voor automatische incasso van het maandbedrag, zodat Yoga studio LOFT gemachtigd is tot het afschrijven van het verschuldigde lesgeld van de rekening.
• Voor alle abonnementen geldt een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging dient per e-mail aan Yoga studio LOFT te worden doorgegeven.

Feestdagen, vakantie en annulering lessen
• Op feestdagen is Yoga studio LOFT gesloten. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd via social media, website en door mijzelf in de studio. Yogalessen die komen te vervallen vanwege feestdagen kunnen binnen 1 maand worden ingehaald.
• De studio is per jaar 6 weken gesloten. Waarvan 3 weken in de zomervakantie en de overige 3 weken over het jaar verspreidt ook ivm studie en bijscholing. Deze 6 weken zijn verrekend in het abonnementsbedrag. Sluiting van de studio wegens vakantie zal tijdig worden gecommuniceerd via social media, website en door mijzelf in de studio.
• 1 keer per jaar mag je je abonnement voor maximaal 1 maand opschorten, bijv. ivm vakantie. Een verzoek om opschorting moet per mail naar yogastudioloft@gmail.com
• Wanneer er onverwachts een les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij ziekte of ongeval docent) dan kan je de les tot maximaal 2 maanden na datum inhalen. Dit gaat altijd in overleg met Yoga studio LOFT.
• Ben je ziek, dan kan in overleg met Yoga studio LOFT het lidmaatschap voor bepaalde tijd worden opgeschort. Geef dit op tijd aan, niet achteraf.

Wijzigingen
• Yoga studio LOFT behoudt zich de vrijheid om de Algemene Voorwaarden, cursusbedragen, locatie, lestijden en -data te wijzigen. Je wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Ben je het er niet mee eens, dan kan je opzeggen per ingangsdatum van de wijziging

Lessen
  • Hatha Yoga
  • Proeflessen
  • Abonnementen

  • Je Yoga les:
  • Yoga doe je op blote voeten. Een eigen matje mag je meenemen maar hoeft niet, deze zijn aanwezig.
  • Trek comfortabele kleding aan zoals bijvoorbeeld een legging met een shirt of hemdje erboven.

  • © 2023 Yogastudio LOFT.
  • Alle rechten voorbehouden.

Contact
yogastudioloft@gmail.com
+ 31 6 249 372 65
Schrijf je in op  Momayoga
Locatie

Scheidingsweg 6 D,
Weurt

Social